Pełnomocnictwo

  • informacje o:
    • danych osobowych mocodawcy,
    • danych osobowych pełnomocnika,
    • czynnościach, do których ma nastąpić upoważnienie.