Polityka prywatności

W związku z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej i polskim prawem telekomunikacyjnym informujemy o wykorzystaniu przez nas plików cookies i możliwości ich zablokowania. Cookies (ciasteczka) to pliki zapisywane przez strony internetowe w schowkach przeglądarek internetowych (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari i innych) po połączeniu komputera, telefonu itp. z siecią. Pliki „cookies” dostarczają informacji na temat ruchu na stronie, najczęściej odwiedzanych stron i najbardziej popularnych treści. Zdobyta wiedza umożliwia wnoszenie poprawek do naszej witryny, w celu podnoszenia funkcjonalności i jakości, aby użytkownicy mogli łatwo znaleźć potrzebne im informacje. Treść ustawy znajduje się tutaj Jeżeli ktoś uważa, że obecność plików cookies narusza jego prywatność może je wyłączyć lub ograniczyć ich działanie, dla wybranych lub wszystkich witryn, w zależności od wybranej przeglądarki.

Konfiguracja najpopularniejszych przeglądarek:

  • Mozilla Firefox Wybrać menu Narzędzia, Opcje i zakładkę Prywatność. Przeglądarka daje pełną możliwość wyboru czy użytkownik chce być śledzony czy nie.
  • Microsoft Internet Explorer Wybrać menu Narzędzia (Alt+X), Opcje internetowe i zakładkę Prywatność. a następnie suwakiem wybrać żądany poziom prywatności. Poprzez przyciski opcji Witryny można zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
  • Google Chrome W tej przeglądarce istnieje możliwość czyszczenia plików cookie. Wybrać menu w prawym górnym rogu (ukryte pod ikoną z trzema poziomymi kreseczkami) a w nim kolejno opcję Narzędzia i polecenie Wyczyść dane przeglądania.
  • Opera Poprzez przycisk Opera należy otworzyć menu, opcję Ustawienia i polecenie Wyczyść historię przeglądania. Istnieje możliwość skasowania już ustawionych plików cookie oraz bardziej zaawansowanych opcji za pomocą przycisku Zarządzaj ciasteczkami.
  • Apple Safari Z menu Safari wybrać Preferencje i w nich zakładkę Prywatność. Znajdują się w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
  • Urządzenia mobilne – telefony komórkowe, tablety i inne Sposób zarządzania zróżnicowany, w zależności od producenta i modelu.