Umowa majątkowa małżeńska

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • informacje o danych osobowych małżonków.