Dokumenty

Lista dokumentów ma charakter ogólny, w każdym przypadku, w zależności od charakteru konkretnej sprawy notariusz informuje indywidualnie o rodzaju i ilości dokumentów.

W każdym wypadku osoby stawające do aktu notarialnego MUSZĄ posiadać:

  • w przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości (ważny dowód osobisty/paszport),
  • w przypadku spółek: aktualny odpis z KRS (bądź numer KRS), tekst jednolity umowy spółki.

Ponadto: