Notariusz w Szczecinie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł magistra prawa uzyskała broniąc z wynikiem bardzo dobrym - pracę magisterską pt. Forma czynności prawnych w Kodeksie Spółek Handlowych, napisaną pod kierownictwem prof. Zbigniewa Kuniewicza. Uczestniczka programów: Street Law oraz Studencka Poradnia Prawna. Wieloletni aplikant notarialny i notariusz oferujący swoje usługi głównie w granicach administracyjnych miasta Szczecin.
Prywatnie mama dwójki dzieci, autorka haseł do „Encyklopedii Szczecina” – publikacji, którą poza miastem Szczecin posiada niewiele polskich miast.

Notariusz Szczecin – kim tak naprawdę jest notariusz?

Notariuszem może zostać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała stopień magistra prawa, odbyła aplikację notarialną i zdała egzamin notarialny. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo o notariacie, notariusz powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza jednocześnie jego siedzibę. Notariusz w zakresie swoich uprawnień jest osobą zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Notariusz Szczecin – w jakich sprawach mogę pomóc?

Notariusz dokonuje czynności na żądanie stron. W każdym wypadku czuwa nad zabezpieczeniem praw i interesów wszystkich stron czynności. W zakresie dokonywanych czynności udziela bezpłatnych wyjaśnień, informacji, porad. W spektrum czynności załatwianych w naszej kancelarii znajdują się przede wszystkim sprawy z zakresu:

-prawa rodzinnego,

-prawa spadkowego,

-prawa rzeczowego,

-prawa zobowiązań,

-prawa spółek,

- i inne.

Notariusz Szczecin – Jak do nas trafić?

Znajdujemy się w samym sercu miasta Szczecin przy ulicy Wojska Polskiego 8. Kancelaria mieści się na 4 piętrze Biurowca Kosmos (teren dawnego kina Kosmos), który oferuje bezpłatne miejsca parkingowe dla naszych klientów.  W niedalekiej odległości znajdują się również przystanki komunikacji miejskiej.