Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku

  • odpis skrócony aktu zgonu zmarłego,
  • informacje o:
    • danych osobowych stawającego,
    • osobach należących do kręgu spadkobierców i testamentach.