Testament

  • informacje o:
    • osobie sporządzającej testament,
    • osobie powołanej do spadku,
    • przedmiocie rozrządzenia (np. powołanie do spadku, zapis, polecenie, zapis windykacyjny, podstawienie).