Stan prawny lokalu

1.Lokal posiadający księgę wieczystą

Kupując lokal, który ma założoną księgę wieczystą, nabywca korzysta z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, czyli nabywa lokal zgodnie ze stanem prawnym w niej ujawnionym. Ta zasada dotyczy transakcji odpłatnych i nie ma zastosowania do nabywców działających w złej wierze - czyli takich, którzy wiedzieli, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.

2. W jaki sposób nabywca może zbadać stan prawny lokalu nie posiadającego księgi wieczystej?
Należy tutaj rozgraniczyć dwie sytuacje:
a. zakup lokalu na rynku pierwotnym,
b. zakup lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo.

W tym ostatnim przypadku dokumentem, z którego wynika komu ten lokal przysługuje i informacje o ewentualnych obciążeniach, jest zaświadczenie wydawane przez spółdzielnię, w której zasobach znajduje się dany lokal. Należy pamiętać, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym a nie prawem własności, w związku tym - między innymi - nie ma obowiązku prowadzenia dla tego prawa księgi wieczystej.

Natomiast zakup lokalu na rynku pierwotnym rządzi się innymi zasadami. Lokale nabywane od dewelopera nie posiadają (zazwyczaj) założonych ksiąg wieczystych. Zakłada się je dopiero po podpisaniu aktu notarialnego w przedmiocie ,,ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży". Tutaj bada się przede wszystkim dokumenty geodezyjne, uprawnienie dewelopera do dysponowania danym prawem, księgę wieczystą całej nieruchomości oraz czy mieszkanie spełnia wymogi samodzielnego lokalu (zaświadczenie). Jeszcze inną sprawą jest sytuacja, w której budynek (w którym ma być sprzedany lokal) jeszcze nie został wybudowany:) Zakup mieszkania, w tej sytuacji rozpoczyna się od tzw. umowy deweloperskiej...jest to temat na tyle obszerny, że zostanie poruszony w odrębnym wpisie.

Poniżej link do strony - na co zwracać uwagę przy kupnie mieszkania. Proszę jednak akapit dotyczący ,,dokumentów" poszerzyć o powyższe informacje 🙂
https://rynekpierwotny.pl/…/na-co-nalezy-zwrocic-uwag…/4775/